Menu

Generalforsamling

image
09. februar 2023 kl. 14:48

Glamsbjerg Idrætsforening afholder ordinær generalforsamling torsdag den 16. marts 2023 kl. 19.00 i klubhuset.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af forslag
5. Valg af bestyrelse
- Ulige år vælges 3 medlemmer
- Lige år vælges 4 medlemmer


Bestyrelsen konstituerer sig herefter med følgende:
a) Formand
b) Næstformand
c) Kasserer
d) Øvrige medlemmer; med de af bestyrelsen valgte poster

6. Valg af 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisor suppleant.
7. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være afleveret skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag udleveres til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab ved generalforsamlingens start.

Adgang
Samtlige medlemmer, der har betalt kontingent forinden generalforsamlingen og er fyldt 18 år har adgang, tale- og stemmeret på generalforsamlingen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

/Bestyrelsen

Luk